пʼятниця, 2 квітня 2021 р.

ДАВАЙ ПОГРАЄМОСЬ

 ДАВАЙ ПОГРАЄМОСЬ

РОЛЬ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА ПОЛЯГАЄ В ОВОЛОДІННІ ЗАГАЛЬНИМИ ЛЮДСЬКИМИ ЗНАННЯМИ, УМІННЯМИ, У НАБУТТІ ПСИХІЧНИХ ЯКОСТЕЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЖИТТЯ (ОВОЛОДІННЯ МОВОЮ, ОРІЄНТАЦІЯ У ПРОСТОРІ Й ЧАСІ, СПРИЙМАННЯ, МИСЛЕННЯ, УЯВА, ПРИЛУЧЕННЯ ДО ТВОРІВ МИСТЕЦТВА, ФОРМУВАННЯ СТОСУНКІВ З ЛЮДЬМИ ТОЩО). ПІЗНАЮЧИ НАВКОЛИШНІЙ СВІТ, РОЗВИВАЮЧИСЬ РОЗУМОВО, ДИТИНА ВЧИТЬСЯ СПОСТЕРІГАТИ, РОБИТИ ВИСНОВКИ, ПОРІВНЮВАТИ, УЗАГАЛЬНЮВАТИ, У НЕЇ ВИНИКАЄ ІНТЕРЕС ДО ПІЗНАННЯ ПРИЧИНИ ЯВИЩ, ВІДКРИТТЯ СУТТЄВИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ РЕЧАМИ.
ВСІ ЦІ ПРОЦЕСИ ЗАРОДЖУЮТЬСЯ РОЗВИВАЮТЬСЯ У ПРОВІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ – СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІЙ ГРІ.
СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА – ЦЕ ДІЯЛЬНІСТЬ, У ЯКІЙ ДІТИ БЕРУТЬ НА СЕБЕ ТІ ЧИ ІНШІ ФУНКЦІЇ ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ І В СПЕЦІАЛЬНО СТВОРЮВАНИХ НИМИ ІГРОВИХ, УЯВНИХ УМОВАХ ВІДТВОРЮЮТЬ (АБО МОДЕЛЮЮТЬ) ДІЯЛЬНІСТЬ ДОРОСЛИХ І ВІДНОСИНИ МІЖ НИМИ. КРІМ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ, ЯКА Є ГОЛОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНИКА, ІСНУЮТЬ ІНШІ ВИДИ ІГОР, СЕРЕД ЯКИХ ЗАЗВИЧАЙ ВИДІЛЯЮТЬ «РЕЖИСЕРСЬКІ ІГРИ», «ГРИ-ДРАМАТИЗАЦІЇ» І «ГРИ З ПРАВИЛАМИ» (РУХЛИВІ Й НАСТІЛЬНІ).
ВСІ ЦІ ІГРИ МАЮТЬ ВЕЛИКИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ. САМЕ В НИХ ДИТИНА ПОКАЗУЄ СВОЇ НАЙВИЩІ ДОСЯГНЕННЯ В ПЛАНІ ВОЛЬОВОГО РОЗВИТКУ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ І ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ.
В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЙКРАЩИМ ЧИНОМ ФОРМУЮТЬСЯ ЯКОСТІ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ДИТИНИ В ШКОЛІ І ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ УМОВИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЇЇ ВХОДЖЕННЯ В КЛАСНИЙ КОЛЕКТИВ: ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ, ЧУЙНІСТЬ, ТОВАРИСЬКІСТЬ, АКТИВНІСТЬ, ОРГАНІЗОВАНІСТЬ ТОЩО.
СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА З ОДНОЛІТКАМИ РОЗГОРТАЄТЬСЯ ГОЛОВНИМ ЧИНОМ У ПРОЦЕСІ СПІЛЬНОЇ ГРИ. ГРАЮЧИ РАЗОМ, ДІТИ ПОЧИНАЮТЬ ВРАХОВУВАТИ БАЖАННЯ І ДІЇ ІНШОЇ ДИТИНИ, ВІДСТОЮВАТИ СВОЮ ТОЧКУ ЗОРУ, БУДУВАТИ І РЕАЛІЗОВУВАТИ СПІЛЬНІ ПЛАНИ. У ГРІ ЗАКЛАДАЮТЬСЯ ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ, ЯКІ ПОТІМ НАБУВАЮТЬ САМОСТІЙНОГО ЗНАЧЕННЯ.ТАК, ПРОДУКТИВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ (МАЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ).
ТОЖ, БІЛЬШЕ ГРАЙТЕ З ДІТЬМИ І ВОНИ БУДУТЬ КРАЩЕ ПІДГОТОВЛЕНІ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ.
Возможно, это изображение в мультипликационном стиле